Ostukorv

Sinu ostukorv on tühi.

KOOLIKELL-RAADIO PROJEKTI SELETUSKIRI

Projekti eesmärk
Projekt käsitleb kooli helindusvõrgu rajamist, mille komponentideks on:

 1. Akustilise koolikella meloodia edastamine rajatava kõlarivõrgu kaudu. Toimib täisautomaatselt ega vaja igapäevast sekkumist
 2. Teadustuste ja koolisisese info edastamine
 3. Vahetundide taustamuusika (arvutist) ja kooliraadio saadete edastamine
 4. Häireteadustuste ja sireensignaalide edastamine
 5. Perspektiivsed ühendused kaabliveo tasandil lokaalsete (saali, aula) helivõimenduste ja kooli sise-telefonijaamaga.

Peamine uuendus võrreldes varasemate projektidega.
Eelnevates helinduse projektides oli koolikell realiseeritud kahe seadme abil, millest esimene, taimer, hoidis mälus koolikellasignaalide esitamise ajagraafikut ja teine, meloodiaallikas, mängitas vastavalt ajale etteantud meloodiakatkeid.
Käesoleval ajal on meil välja pakkuda uuenenud lahendus arvuti baasil. Selline uudne lähenemine ja kooli olemasoleva arvutipargi ärakasutamine võimaldab oluliselt langetada kogu komplekti hinnataset.

Koolikella arvutiprogramm
Arvutiga koolikellameloodiate esitamine avab mõned uued perspektiivid ja võimalused, millest olulisemad toome siinkohal välja:

 • Koolikella meloodiate valik on piiramatu - iga kool saab valida endale sobivaimad meloodiad
 • Korraga võib kasutusel olla mitu erinevat meloodiat - nt tunni eelkell, tundi sisse minev kell, tunnist väljuv kell ja kogunemiskell
 • Koolikella meloodiad on vabalt vahetatavad
 • Meloodiate pikkus on vabalt valitav, meloodiakatkeid saab pikematest helipaladest välja lõigata erinevate vabavarana saadaolevate töötlusprogrammide abil
 • Meloodiate esitamine ei ole ajaliselt seotud täisminuti piiranguga - täpsusühikuks on 1s. Nii võib eelkell kõlada ka nt 25s enne põhikella
 • Kellaaja seadistamine toimub interneti kaudu automaatselt ega vaja sekkumist (programm kasutab kooli arvutit, mis on ühendatud kooli arvutivõrku ja omab ligipääsu internetti). Samuti toimub üleminek talveajalt suveajale ja vastupidi automaatselt
 • Programm töötab arvutis iseseisvalt ega sega muude programmidega töötamist
 • Arvutit on võimalik samal ajal kasutada ka vahetunni taustamuusika edastamiseks nii digitaalsete mp3 failide kujul kui audioplaatidelt CD-ROMi kaudu.

Kooli poolt tagatakse keskseadme asukohas:

 • Töökindel arvuti, kuhu saaks installeerida koolikella programmi
 • Protsessor min 633 MHz, soovitavalt Celeron 800 või võimsam
 • Operatsioonisüsteem Windows XP
 • Mälu min 256 MB RAM
 • Kõvakettal vaba ruumi vähemalt 150 MB
 • Monitori min. resolutsioon 800 x 600, 256 värvi
 • MS ühilduv hiir või mõni muu osundusseade
 • MS ühilduv helikaart
 • CD-ROM
 • Ühendus internetti läbi kooli arvutivõrgu
 • MS Internet Explorer 5.01 või uuem
 • MS .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package
 • DirectX 9.0b End-User Runtime
 • Arvuti oma heliseaded programmide avamisel, sulgemisel, veateadete puhul peavad olema välja lülitatud, muidu on nad kuuldavad kogu kõlarivõrgu kaudu

Keskseade ja arvuti
Akustilise süsteemi keskseks osaks on mikservõimendi, mille sisenditesse ühendame mikrofoni(d) ja taustamuusikaseadmed ning väljunditesse üle kogu maja paigutatavad kõlarid. Mikservõimendi juurest veame helisignaali edastamiseks kaablivõrgu kõikide kõlariteni.
Koolikella edastamine toimub automaatselt keskseadmega ühendatud arvutis jooksva programmi abil. Eelnevalt saab progeda nii koolikella helisemisajad kui ka taustamuusika ja/või raadiosaadete edastusajad.

Kõlarid
Klassikoridoridesse paigaldame seinapealse paigaldusviisiga plastikkorpusega 10W kõlarid lae alla. Samasuguseid kõlareid kasutame ka klassiruumide helindamisel, aga erinevalt koridorikõlaritest on neile lisatud 5 positsiooniga lokaalsed helitaseme regulaatorid.
Väiksematesse ruumidesse ja kabinettidesse paigaldame 5 positsiooniga lokaalse helitaseme regulaatoritega 3W kõlarid.
Ripplagedega ruumides kasutame 5W süvistatavaid ripplaekõlareid.
Spordisaali paigaldame tugevdatud konstruktsiooniga 40W kõlarid, mis on pallitabamus- ja põrutuskindlad ning mõeldud kasutamiseks kõrgemates avatud ruumides.
Aulas kasutame kõrgematesse avatud ruumidesse mõeldud 40W postkõlarit.
Kooliõue helindamiseks kasutame 30W ilmastikutingimustele vastupidavat õuekõlarit.

Kaablivõrk
Mitterenoveeritavates või juba renoveeritud osades kasutame seinapealset kaabeldust.
Koolimaja renoveeritavates osades veame kaablivõrgu peidetud kaabelduse põhimõtetest lähtuvalt - võimaluse korral kasutame ventilatsioonisahte, mujal süvistame kaablid seintesse.

Ühendused teiste võrkudega
Koolikella- ja raadioprogrammi arvuti vajab ühendust kooli arvutivõrguga. Selleks veame keskseadme asukohast arvutikaabli arvutiklassi või lähima arvutivõrgu jaotuskohani.
Võimaldamaks hilisemat lokaalse helivõimendussüsteemi sidumist üldise helindusvõrguga, veame keskseadme asukohast varjestatud ühenduskaabli nii aulasse kui saali helivõimenduse eeldatavatesse asukohtadesse. Selline sidumine võimaldab nt aulas peetavaid aktuseid, saali spordiüritusi vms helivõimendusega võimendatavaid üritusi transleerida üle kogu koolimaja.
Kooli sisemise telefonijaama olemasolul veame ühenduskaabli keskseadme asukohast telefonijaamani. See võimaldab igapäevast-operatiivset infot edastada kõrivõrgu kaudu üle terve koolimaja - nt kutsuda/otsida kooli pealt inimest, suunata õpilaste/klasside liikumist lms. Piltlikult tähendab see seda, et iga kooli telefonijaamaga ühendatud telefon on kui tasuta lisamikrofon.
Et võimaldada hilisemat automaatset inimkeelset tulekahjuteadustuste süsteemi rakendamist, veame ühenduskaabli keskseadme asukohast signa dubleerpuldi juurde.

Kõlarite jagamine eraldi ahelatesse
Kõlarid jagatakse ahelatesse, et võimaldada osade piirkondade sõltumatut lülitamist.
Tavaliselt on piirkonnad järgmised:

 • õppekorpus (A osa)
 • rekreatsioon (B osa)
 • aula
 • spordisaal
 • kooliõu

Kõlariahelate hulk ei ole piiratud - määrav on reaalne vajadus ja majanduslik otstarbekus, sest iga ahel tuleb keskseadmeni vedada eraldi juhtmega.

Garantii, kogemused ja tehniline tugi
Anname kõikidele seadmetele, süsteemi komponentidele ning töödele 2-aastase täisgarantii.
1.01.2009 a seisuga oleme Eestimaa koolidesse paigaldanud ligi 200 koolikella- ja raadiosüsteemi.
Õpetame koolipersonali seadmeid kasutama ja varustame süsteemi detailsete viidete ja juhenditega, mis arvestavad konkreetse lahenduse nüansse.

Tagame kogu paketile ka garantiijärgse teeninduse ning tehnilise ja intellektuaalse toe, hoolduslepingu sõlminutele pakume täiendavaid soodustusi, operatiivsust, progeuuendusi ja kogu süsteemi regulaarset hooldust/järelevalvet.