Ostukorv

Sinu ostukorv on tühi.

Erinevate süsteemide omavaheline ühendamine

Ühtseks tervikuks on võimalik ühendada kooli üldhelindussüsteem ja saali helivõimenduse süsteem. See võimaldab saalis toimuvat üritust edastada üle kooli, kui saali helivõimenduse mikserpult või -võimendi siduda kooli üldhelindusvõrgu keskseadmega.
Nt kooli suviseid lõpuaktusi saab selle tehnoloogia abil edastada kõlarivõrgu kaudu üle kooli ja välikõlari vahendusel ka kooliõue!

Ühendused teiste võrkudega

Koolikella- ja raadioprogrammi arvuti vajab ühendust kooli arvutivõrguga. Selleks veame keskseadme asukohast arvutikaabli arvutiklassi või lähima arvutivõrgu jaotuskohani.
Võimaldamaks hilisemat lokaalse helivõimendussüsteemi sidumist üldise helindusvõrguga, veame keskseadme asukohast varjestatud ühenduskaabli nii aulasse kui saali helivõimenduse eeldatavatesse asukohtadesse. Selline sidumine võimaldab nt aulas peetavaid aktuseid, saali spordiüritusi vms helivõimendusega võimendatavaid üritusi transleerida üle kogu koolimaja.
Kooli sisemise telefonijaama olemasolul veame ühenduskaabli keskseadme asukohast telefonijaamani. See võimaldab igapäevast-operatiivset infot edastada kõrivõrgu kaudu üle terve koolimaja - nt kutsuda/otsida kooli pealt inimest, suunata õpilaste/klasside liikumist lms. Piltlikult tähendab see seda, et iga kooli telefonijaamaga ühendatud telefon on kui tasuta lisamikrofon.
Et võimaldada hilisemat automaatset inimkeelset tulekahjuteadustuste süsteemi rakendamist, veame ühenduskaabli keskseadme asukohast signa dubleerpuldi juurde.

Koolimaja kriisikommunikatsiooni taristu võimaldab :

  • operatiivselt anda koolimaja erinevatest osadest/kohtadest ülekooliline ohusignaal
  • operatiivselt teha ülekooliline teadustus ja juhtida edasist tegevust majas (lisavõimalus)

Lisaseadmete/juhtnuppude paigaldamisel on kriisikommunikatsiooni võimalik juhtida mitmest kohast – see tagab maksimaalse operatiivsuse häire/teadete edastamisel vaatamata sellele, et ligipääs/sissepääs koolimaja mingisse ossa või ruumi on takistatud.

Ülekoolilise häire lülitusnupud tuleb paigaldada läbikäigu-kohtadesse, kustkaudu võib toimuda koolimajja sissetung/rünne ja kus on pidevalt inimesi või valve – nt valvuriruum või valvelaud, 1.korruse erinevate sissepääsude lähedal olevad ruumid, kantselei, õpetajate toad jms.

Tutvustav näidiskalkulatsioon:

STATSIONAARSED JUHTIMISSEADMED

1  

häiresireeni moodulblokk Koolitehnika HS

150

1

tk

150

 eur

2

24V toiteplokk häiresireeni moodulile

20

1

tk

20

 eur

3

häiresireeni mooduli ja mikseri ühendusjuhe

5

1

tk

5

 eur

 

 

 

 

 

 

 

KAABLIVÕRGU MATERJALID

1

häiresireeni lülituskaabel

0,40

100

m

40

 eur

2

kaablikarbik

2,60

5

m

13

 eur

3

häiresireeni lüliti

2,00

3

tk

6

 eur

4

kaablikinnitusvahendid, harukarbid, jätkud, kulumaterjal

 

1

kompl

10

 eur

 

 

 

 

 

 

 

SÜSTEEMI PAIGALDUS- JA SEADISTUSTÖÖD

1

kaablivõrgu ehitustööd, kaabliviikude/püstikute rajamine

 

 

 

80

 eur

2

lülitite/karbiku paigaldus, harukarpide/jätkude ühendamine

 

 

 

45

 eur

3

süsteemi komplekteerimine, testimine, seadistamine, häälestamine, transp

 

 

 

35

 eur

 

 

 

 

 

 

 

 

kokku:

 

 

 

404

 eur

 

käibemaks 20%:

 

 

 

81

 eur

 

summa käibemaksuga:

 

 

 

485

 eur

 

Garantii, kogemused ja tehniline tugi
Anname kõikidele seadmetele, süsteemi komponentidele ning töödele 2-aastase täisgarantii.
1.01.2009.a seisuga oleme Eestimaa koolidesse paigaldanud ligi 200 koolikella- ja raadiosüsteemi.
Õpetame koolipersonali seadmeid kasutama ja varustame süsteemi detailsete viidete ja juhenditega, mis arvestavad konkreetse lahenduse nüansse.

Tagame kogu paketile ka garantiijärgse teeninduse ning tehnilise ja intellektuaalse toe, hoolduslepingu sõlminutele pakume täiendavaid soodustusi, operatiivsust, progeuuendusi ja kogu süsteemi regulaarset hooldust/järelevalvet.